RAC OOTY STAFF LIST

Employee Name

Ooty Intercom

Ooty res no

email       id@mailhost.tifr.res.in

Agalya. G

21, 22

 

 

Aravindakrishnan K. G.

35

 

aravind

Chandrasekaran R.

 

 

 

Chandrasekharan M.

23

 

rcs

Chandrasekharan V.

23

 

 

D. Nandagopal

 

 

 

Franklin Joseph R.

 

 

 

Gangadharan K.

42

 

 

Ingale A. S.

 

 

 

Jayaraman P. K.

27

 

jayaram

Kalyansundaram K.

31

 

sundaram

Karpagam M

24

 

 

Kumaresan N.

42

 

 

Lali Shantha Kumari N

27

 

shantha

Magesh V.

40

 

 

Mahalakshmi K.

21, 22

 

 

Mahendran R.

23, 28

 

 

Manoharan P. K.

36, 2550665

2444049/ 09442614522

mano

Moorthy T. K.

24

 

 

Muthukrishnan D.

42

 

 

Nevile Jude R.

 

 

 

Packiaraj V.

20, 27

2442621/ 09443897897

vpraj

Prabhu K.

21, 22

 

 

Praveen P.

 

 

 

Rajakumar R.

23, 28

 

 

Rajamohan S.

26

 

 

Ravi B. K.

 

 

 

Ravikumar D.

31

 

ravikumar

Rodrigues I. E.

37

 

 

S. Dhivya

 

 

 

Salathnathan D.

42

 

 

Sankaran M.

35

 

 

Selvanayagam A. J.

19, 2550664

2442123

selvan

Selvaraj G. J.

24

 

selveraj

Senthil Kumar S.J.

35

 

 

Shaikh Shaheda Begum

21, 22

 

 

Siva J.

23, 28

 

 

Subramani P.

23, 28

 

 

Thangakumar A

35

 

 

Vasu R.

23, 28

 

 

Venkatasubramani R.

40

 

rvs

Venkatesha C. M.

42